atomska energija


atomska energija
atomic energy
* * *
• atomic energy
• nuclear energy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atomski — àtōmskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na atome, koji pokreće atomska energija [atomska centrala; atomska fizika; atomska jezgra; atomsko oružje] 2. pren. a. koji je vrlo malen; infinitezimalan b. koji je pun snage SINTAGMA atomska bomba vojn …   Hrvatski jezični portal

  • atómski — a o prid. (ọ̑) 1. nanašajoč se na atom: atomska energija / atomska fizika fizika, ki raziskuje atom 2. nanašajoč se na izkoriščanje atomske energije: elektrarna na atomski pogon; atomski reaktor; atomska bomba; atomska podmornica; atomsko orožje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • àtōmskī — àtōmsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na atome, koji pokreće atomska energija [∼a centrala; ∼a fizika; ∼a jezgra; ∼o oružje] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji je vrlo malen; infinitezimalan b. {{001f}}koji je pun snage ∆ {{001f}}∼a bomba vojn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nuklearni — nȕkleārnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na atomsku jezgru [nuklearna energija] SINTAGMA nuklearna eksplozija oslobađanje energije nuklearnog eksploziva na principu fisije, odnosno termonuklearnog eksploziva na principu fuzije pri nuklearnoj… …   Hrvatski jezični portal

  • nȕkleārnī — nȕkleārn|ī prid. koji se odnosi na atomsku jezgru [∼a energija] ∆ {{001f}}∼a eksplozija oslobađanje energije nuklearnog eksploziva na principu fisije, odnosno termonuklearnog eksploziva na principu fuzije pri nuklearnoj eksploziji; ∼a elektrana… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pogánjati — am nedov. (ȃ) 1. delati, povzročati, da se kaj giblje, premika: potok poganja mlin in žago; čoln je poganjal z vesli; poganjati kolo, šivalni stroj / vrtiljak so poganjali z rokami / poganjati meh, pedal // delati, povzročati, da se kaj zelo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • simból — a m (ọ̑) 1. predmet, lik, ki izraža, predstavlja določen abstrakten pojem; znak, znamenje: umetnik je vzel simbole iz vsakdanje predmetnosti; oljkova vejica je simbol miru; srp in kladivo kot simbol komunizma / državni, verski simboli // kar kaj …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gorívo — a s (í) gorljiva snov za pridobivanje toplote ali za pogon strojev: gorivo bo kmalu pošlo; gorivo je zgorelo do konca; nalagati gorivo na ogenj; oskrbeti se z gorivom; poraba goriva v motorjih; vnelo se je skladišče goriva; natočiti poln tank… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • jêdrski — a o prid. (ē) 1. nanašajoč se na pozitivno naelektren središčni del atoma: jedrske raziskave / jedrska energija / jedrski inštitut / jedrska fizika fizika, ki raziskuje atomsko jedro ♦ fiz. jedrska reakcija reakcija med atomskimi jedri ali med… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • têrmonukleáren — rna o prid. (ȇ ȃ) nanašajoč se na toploto, ki nastane pri razpadu atomskega jedra: termonuklearna energija / termonuklearno orožje ♦ fiz. termonuklearna reakcija jedrska reakcija v zelo vroči snovi, pri kateri se zlivajo lahka atomska jedra in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika